Văn hóa doanh nghiệp

XUẤT PHÁT TỪ CHỮ "NHÂN"
Nhật Huy Group
luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu và mọi quyết định kinh doanh, chiến lược đều được xây dựng trên nền tảng cơ bản là con người. Trong Tập đoàn, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được đối xử bình đẳng, công bằng. Toàn thể nhân viên tại Nhật Huy Group luôn cân bằng cuộc sống với môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Họ cởi mở với những ý tưởng mới, tích cực trong công việc, tích cực trong suy nghĩ và cam kết với kết quả và tự chủ. Những yếu tố này đã hòa nhập và tạo nên sự chính trực của con người Nhất Huy.

TIN CẬY
Nhật Huy Group
đã trải qua chặng đường 15 năm phát triển song hành với những thăng trầm của quá trình phát triển lịch sử của đất nước Việt Nam. Với sứ mệnh cốt lõi được coi là định hướng của mọi hoạt động, Nhật Huy Group đang vươn mình trở thành tập đoàn uy tín quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất và xuất khẩu.

CHUỖI GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Nhật Huy Group
đã thiết lập giá trị cốt lõi của mình trong lĩnh vực xuất nhập khẩu quốc tế và có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của nhu cầu thế giới. Quy trình sản xuất tiêu chuẩn Quốc tế, công nghệ sản xuất hiện đại và môi trường kinh doanh lành mạnh được minh chứng bằng dòng sản phẩm chất lượng quốc tế chứng nhận giá trị cốt lõi cho sự phát triển của Nhật Huy Group.MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC XANH
Môi trường làm việc xanh từ văn phòng đến nhà máy được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp. Tại Nhật Huy Group, chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, xanh, sạch và an toàn.

XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nhật Huy Group
coi phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu và luôn tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa. Các hoạt động xã hội - văn hóa, từ thiện hay liên quan đến giáo dục luôn là định hướng và ưu tiên hàng đầu cùng với sự phát triển kinh doanh của Tập đoàn.Đăng ký thông tin Hotline